Gwarancja

Nasze produkty objęte są dwuletnią gwarancją na wady fabryczne zgodnie z ustalonym prawem.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzenia produktu przez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem

- nieodpowiedniej pielęgnacji wyrobów, np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych (zawierających aceton, substancje ścierne lub żrące).

- brak wykonywania czynności związanych z konserwacją produktu.

MARMOLES Y GRANITOS CUESTA, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu, jak również złego i nieodpowiedniego użycia środków chemicznych.

Gwarancja, zatem obejmuje wadliwe brodziki łazienkowe, które zostały dostarczone do klienta, ale w żadnym wypadku nie obejmuje jego instalacji, jak również montażu i demontażu elementów zainstalowanych na i dookoła brodzika, tj. płytki, kabina prysznicowa lub inne akcesoria.


Top