Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej shop.marbleshowertrays.com. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Mármoles y Granitos Cuesta, S.L.  posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej www.deltavista.pl i materiałów w niej zawartych.

Nazwa firmy „Mármoles y Granitos Cuesta, S.L.”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „shop.marbleshowertrays.com” oraz „marbleshowertrays.com” są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. lub innych Podmiotów, które przyznały Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta na stronie internetowej www.deltavista.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. lub innego Podmiotu.

Logo oraz nazwy Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. są znakami towarowymi chronionymi prawem.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronie www.deltavista.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu cywilnego.

Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej shop.marbleshowertrays.com oraz z korzystania z niej.

Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do shop.marbleshowertrays.com, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym; jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.

Mármoles y Granitos Cuesta, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej shop.marbleshowertrays.com lub które zawierają odesłania do tej strony.


Top